TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 8%
2.300.000₫ 2.500.000₫
TPCN: NHÂN SÂM TƯƠI HÀN QUỐC 4 CỦ / KG
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 23%
2.700.000₫ 3.500.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc Nửa ký - 8 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 8%
1.100.000₫ 1.200.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
2.500.000₫ 2.800.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc nửa kg - 6 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 14%
1.200.000₫ 1.400.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi 2 củ 500g (Loại 4 củ/kg)
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 12%
1.400.000₫ 1.600.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 2 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 20%
4.000.000₫ 5.000.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 8 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 9%
2.100.000₫ 2.300.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 13%
2.000.000₫ 2.300.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 12-14 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 10%
1.900.000₫ 2.100.000₫
TPCN: Nhân Sâm Tươi 18-20 củ /kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 5%
1.800.000₫ 1.900.000₫

TPCN: Nhân Sâm Tươi 18-20 củ /kg

1.800.000₫ 1.900.000₫