Nhân Sâm Tươi 25-30 củ /kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 20%
1.600.000₫ 2.000.000₫

Nhân Sâm Tươi 25-30 củ /kg

1.600.000₫ 2.000.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
2.500.000₫ 2.800.000₫
NHÂN SÂM TƯƠI HÀN QUỐC 4 CỦ / KG
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 14%
3.000.000₫ 3.500.000₫
Nhân Sâm Tươi Nhập Khẩu 3 củ
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
4.000.000₫ 4.500.000₫

Nhân Sâm Tươi Nhập Khẩu 3 củ

4.000.000₫ 4.500.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 7%
2.800.000₫ 3.000.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 củ / kg

2.800.000₫ 3.000.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc nửa kg - 6 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 7%
1.300.000₫ 1.400.000₫
Nhân Sâm Tươi 2 củ 500g - Loại 4 củ/kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
1.600.000₫ 1.800.000₫

Nhân Sâm Tươi 2 củ 500g - Loại 4 củ/kg

1.600.000₫ 1.800.000₫
Nhân sâm tươi hàn quốc 7 củ/kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 8%
2.400.000₫ 2.600.000₫

Nhân sâm tươi hàn quốc 7 củ/kg

2.400.000₫ 2.600.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 2 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 9%
5.000.000₫ 5.500.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 2 củ / kg

5.000.000₫ 5.500.000₫
Rễ Nhân Sâm Hàn Quốc tươi
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 30%
1.400.000₫ 2.000.000₫

Rễ Nhân Sâm Hàn Quốc tươi

1.400.000₫ 2.000.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 8 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 4%
2.300.000₫ 2.400.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 8 củ / kg

2.300.000₫ 2.400.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 9%
2.100.000₫ 2.300.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 củ / kg

2.100.000₫ 2.300.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 12-14 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 5%
2.000.000₫ 2.100.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 12-14 củ / kg

2.000.000₫ 2.100.000₫
Nhân Sâm Tươi 18-20 củ /kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
1.700.000₫ 1.900.000₫

Nhân Sâm Tươi 18-20 củ /kg

1.700.000₫ 1.900.000₫
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 30-40 củ / kg
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 16%
1.600.000₫ 1.900.000₫

Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 30-40 củ / kg

1.600.000₫ 1.900.000₫