[Tặng 10gr] Yến Sào Tinh Chế Sợi Vừa 100g YEN19
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 12%
3.500.000₫ 4.000.000₫
Tổ Yến Trắng Siêu Sạch Lông 10-12 tai 100G YEN23
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 25%
3.000.000₫ 4.000.000₫
[TẶNG 10GR] 100GR Tổ Yến Sào Tinh Chế VIP 1 YEN18
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 20%
4.000.000₫ 5.000.000₫

Tổ Yến Trắng ít lông nguyên tai góc tai nhỏ 100gr YEN24

2.800.000₫ 3.200.000₫
Tổ Yến Sào Trắng ít lông đặc biệt 100g YEN22
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 12%
3.500.000₫ 4.000.000₫
Tổ Yến Hồng Lông Tam Giác cao cấp 100g YEN6
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
4.000.000₫ 4.500.000₫

Tổ Yến Hồng Lông Tam Giác cao cấp 100g YEN6

4.000.000₫ 4.500.000₫
Tổ Yến Sào trẻ em 10g YEN20.1
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 8%
350.000₫ 380.000₫
Tổ Yến Sào Tinh Chế Loại 1 10gr YEN18.1
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 11%
400.000₫ 450.000₫
Tổ Yến Sào Hồng Vip 3
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 18%
4.500.000₫ 5.500.000₫

Tổ Yến Sào Hồng Vip 3

4.500.000₫ 5.500.000₫
Tổ Yến Sào Hồng Huyết Tinh Chế đặc biệt (YEN6)
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 12%
7.000.000₫ 8.000.000₫
Yến Sào Hồng Cam VIP 1 Thượng Hạng
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 25%
6.000.000₫ 8.000.000₫
Tổ Yến Lông Trắng Vụn ít lông 100g YEN26
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 14%
2.400.000₫ 2.800.000₫
Tổ Yến Hồng Cam VIP 2
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 29%
5.000.000₫ 7.000.000₫

Tổ Yến Hồng Cam VIP 2

5.000.000₫ 7.000.000₫
Tổ Yến Sào Trắng Ngà Đặc Biệt 100G YEN21
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 20%
4.000.000₫ 5.000.000₫
Vi Cá Loại 1 100g
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 17%
1.500.000₫ 1.800.000₫

Vi Cá Loại 1 100g

1.500.000₫ 1.800.000₫
[TẶNG 10GR] Tổ Yến Sào Đảo Hồng Huyết Tinh Chế
NHÂN SÂM TỔ YẾN SÀO NHẬT MINH- 6%
8.000.000₫ 8.500.000₫